Spotreba vody
Priemerný človek spotrebuje denne asi 130 l vody. Cena vodného a stočného je 2,25EUR/ m3 (s DPH). Pri štvorčlennej domácnosti teda ušetríte s vlastnou studňou ročne: 130 x 4 x 365 x 2,25/ 1000 = 427,1 eur. Denná spotreba vody pre bežnú záhradu vo vegetačnej sezóne (teda cca 150 dní) je cca 4 l na 1m2 trávnika.
Pri výmere záhrady 400m2 teda ušetríte s vlastnou studňou ročne: 150x4x400x 2,25 / 1000 = 540 eur. Spolu spotreba vody v domácnosti a záhrady tvorí náklady 967,1 eur.

Cena vŕtanej studne zahŕňa:

  • vhĺbenie a vypaženie vrtu pažnicou,
  • vyčistenie vrtu od usadenín,
  • orientačnú krátkodobú čerpaciu skúšku,
  • doprava do 40 km zdarma.

Zanechajte nám reakciu